Uživateľské dni Dalux - Bratislava

5. mája 2022
Campus City

Staromestská 3, 811 03 Bratislava

Registrácia je ukončená

Viac inforácií

Predstavenie nových vlastností a funkcií, zdieľanie postupov a osvedčených postupov: to sú ciele nášho nadchádzajúceho stretnutia používateľov systému Dalux. Počas popoludňajšieho programu budete mať príležitosť si rozšíriť obzory o ponuku Dalux a vymeniť si skúsenosti s ďalšími odborníkmi z odvetvia. Ak to situácia v COVID-e dovolí, zorganizujeme toto stretnutie osobne, nie online.

V mene spoločnosti Dalux predstavíme nové funkcie a plány ďalšieho vývoja. Preto sme si ako prednášajúcich pozvali aj hostí z radov našich klientov, aby sa s vami podelili o svoje "know-how". Zároveň poskytneme priestor na neformálne stretnutie a výmenu skúseností.


Program


Miesto